LIETUVOS GYNYBOS IR SAUGUMO PRAMONĖS ASOCIACIJA

LGSPA vizija

Būti platforma, skirta gynybos ir saugumo srityje dirbančių įmonių bendradarbiavimui, siekiant optimaliai panaudoti ir plėtoti narių potencialą per skaidrų tarpusavio bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio vyriausybinėmis bei nevyriausybinėmis institucijomis.

plačiau

LGSPA tikslai

Aktyviai prisidėti prie teisėkūros, kuri užtikrintų sąžiningą konkurenciją, skatintų sektoriaus įmonių stiprėjimą bei skaidrią asociacijos narių veiklą ....

plačiau

Narystės LGSPA privalumai

Asociacijos narių produkcijos ir paslaugų eksporto skatinimas, pagalba užmezgant ryšius su užsienio gynybos ir saugumo sektoriaus įmonėmis ....

plačiau

Lietuviško kapitalo įmonė per 5 paras įrengė stovyklavietę 250-čiai JAV karių

Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos narė, lietuviško kapitalo įmonė „Arveka“, laimėjo konkursą ir įrengė stovyklavietę JAV kariams Estijos karinių oro pajėgų bazėje Amari. Projektas vykdytas DEFENDER Europe 2021 pratybų formate. Pasak bendrovės „Arveka“ vadovo Egidijaus Skužinsko, įrangos patikrinimui, supakavimui ir pakrovimui transportuoti į Estiją buvo skirta viena darbo diena, stovyklavietės įrengimui – 7 dienos. Tačiau dėl COVID-19 situacijos ir taikomų ribojimų, stovyklavietės įrengimui skirtas laikas sutrumpėjo iki 6 dienų – užsakovai (JAV kariuomenės atstovai) atvyko vėliau, o atvykę privalėjo atlikti testus dėl COVID-19. Dėl nepalankių oro sąlygų (vieną dieną vėjo greitis siekė 28-38 m/s) palapinių miestelio statyboms iš viso liko 5 dienos. Palapinių ar konteinerių stovyklų kariams įrengimo patirtį turinčios įmonės vadovas teigia, kad rizikos yra neatsiejama tokių projektų dalis, įmonė turi jas numatyti, įvertinti, pasiruošti valdyti. Lietuvos įmonės Estijoje įrengta stovyklavietė skirta 250-čiai JAV karių, jiems įrengtas miegamųjų vietų palapinių kompleksas, sanitarinių paslaugų blokas, stovykla elektrifikuota elektros generatoriais,…
Skaityti daugiau ...

Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijai vadovaus generolas majoras (R) Gintautas Zenkevičius

Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija (LGSPA) šių metų vasario mėn. 11 dieną visuotiniame susirinkime išrinko naują vadovą – LGSPA prezidentu tapo generolas majoras (R) Gintautas Zenkevičius. Jo kandidatūra sulaukė absoliutaus balsavusiųjų palaikymo. Ilgamečio Lietuvos karinio atstovo prie NATO ir Europos Sąjungos (ES), turinčio nepriekaištingą reputaciją, G. Zenkevičiaus kandidatūrą teikė LGSPA valdyba, atsižvelgdama į gynybos ir saugumo pramonės sektoriui kylančius naujus iššūkius. 58-erių G. Zenkevičius yra įgijęs radijo aparatūros konstruktoriaus technologo specialybę, turi Londono universiteto karališkojo koledžo Gynybos mokslų magistro laipsnį. Karinę tarnybą pradėjo 1991 metais Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos Vilniaus rinktinėje; 2005 metais buvo Provincijos atkūrimo grupės Afganistane vadas; tarnavo NATO vyriausiosios sąjungininkų jungtinių pajėgų vadavietės Europoje (SHAPE) štabe; buvo Krašto apsaugos ministerijos Pajėgumų ir ginkluotės generalinis direktorius; 2014-2018 metais – Lietuvos karinis atstovas prie NATO ir ES. Vadovavo Lietuvos Kariuomenės mokymų ir doktrinų valdybai bei Gynybos štabui. Generolas majoras (R) G. Zenkevičius pristatė savo viziją, strateginės veiklos gaires…
Skaityti daugiau ...

Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija visuotiniame susirinkime rinks prezidentą

Šeštus veiklos metus skaičiuojanti Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija (LGSPA) šių metų vasario 11 dieną nuotoliniu būdu rengia visuotinį narių susirinkimą, kuriame aptars 2020 metų veiklos ir finansinius rezultatus, LGSPA įstatų papildymą bei 2021 metų strategines veiklos kryptis. Visuotiniame susirinkime bus renkamas ir naujasis Asociacijos vadovas. Pagal įstatus, LGSPA prezidentas reprezentuoja ir atstovauja gynybos ir saugumo pramonei Lietuvoje ir užsienyje bei ir yra atsakingas už Asociacijos metinės veiklos strategijos parengimą ir jos vykdymo priežiūrą. Atsižvelgdama į gynybos ir saugumo pramonės sektoriui kylančius naujus iššūkius, LGSPA valdyba posėdyje patvirtino ir visuotiniame susirinkime balsavimui teiks generolo majoro (R) Gintauto Zenkevičiaus kandidatūrą prezidento pareigoms užimti. Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija šiuo metu vienija daugiau nei 100 ūkio subjektų, kurie kuria, vysto ir eksportuoja aukštos pridėtinės vertės inovatyvius produktus ir paslaugas, įskaitant karinės ir dvejopos paskirties bei aukštųjų technologijų inžinerijos. Lietuvos gynybos ir saugumo pramonė reikšmingai prisideda prie šalies ekonomikos ir bendrojo…
Skaityti daugiau ...

Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos narėmis tapo trys Lietuvos įmonės

Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos (LGSPA) valdyba 2020 m. gruodžio 14 d. posėdyje patvirtino trijų naujų narių kandidatūras. Į Asociaciją įstojo aukštųjų technologijų ginklų, jų dalių, priedų ir taikliojo šaudymo įrangos didmeninės prekybos įmonė „Logowin“; UAB „Iremas“, viena iš stambiausių įmonių Lietuvoje, teikianti metalo apdirbimo, montavimo, remonto ir nestandartinių įrenginių gamybos paslaugas, ir UAB „Arijus“, kuri yra viena iš logistikos lyderių Lietuvoje: krovinių ekspedijavimą vykdo jūra, autotransportu, geležinkeliu, oru ir kombinuotu transportu. Bendrovės „Iremas“ ir „Arijus“ į LGSPA priimtos tikrųjų narių teisėmis, bendrovė „Logowin“ – asocijuotosios narės teisėmis. 2020 m. gruodžio 15 d. bendrovė „Autokurtas“ pateikė pasitraukimo iš narių prašymą, kurį LGSPA valdyba patvirtins artimiausiame posėdyje. Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija šiuo metu vienija daugiau nei 100 ūkio subjektų, kurie kuria, vysto ir eksportuoja aukštos pridėtinės vertės inovatyvius produktus ir paslaugas, įskaitant karinės ir dvejopos paskirties bei aukštųjų technologijų inžinerijos. Lietuvos gynybos ir saugumo pramonė reikšmingai prisideda prie…
Skaityti daugiau ...

Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija įvertino į Seimą patekusių šešių politinių partijų programines nuostatas gynybos politikos srityje

Daugiausiai pasiūlymų rizikoms valdyti, gynybos ir saugumo iššūkiams spręsti turi socialdemokratai, Laisvės partija, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Socialdemokratų kompleksinis požiūris į gynybą „Teigiamai įvertinome Lietuvos socialdemokratų partijos rinkiminės programos rengėjų kompleksinį požiūrį į Lietuvos gynybos ir saugumo problemas ir pateiktus pasiūlymus joms spręsti. Pritariame siūlymui greta intensyvaus bendradarbiavimo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis stiprinti ir Europos Sąjungos (ES) vystomų karinių pajėgumų konsolidavimą ir integravimą. ES autonomijos ir gynybinių pajėgumų stiprinimas jos viduje ypatingai aktualus krizių (kaip pandemija ar geografinė izoliacija) metu, gerai, kad politinė partija vertina šiandienines rizikas ir daro įžvalgas į ateitį. Be to, norime išskirti socialdemokratus, kaip vieną partijų, kuri supranta nacionalinės gynybos pramonės svarbą užtikrinant tvarius gynybos procesus. Socialdemokratai pasisako už tai, „kad būtų kuriama ir stiprinama Lietuvos gynybos pramonė, ieškoma sinergijos tarp investicijų į ginkluotę ir šalies pramonės proveržio“. Socialdemokratai siūlo tikslingas investicijas į naujausių technologijų kūrimą ir pritaikymą gynybos reikmėms, pasisako už tai, kad nuo bendro…
Skaityti daugiau ...
Dizainas ir sprendimas - Naujasdizainas.com
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->