LIETUVOS GYNYBOS IR SAUGUMO PRAMONĖS ASOCIACIJA

LGSPA tapo LR Muitinės konsultacinio komiteto nariu

Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija tapo LR Muitinės konsultacinio komiteto nariu. Muitinės konsultacinis komitetas įsteigtas 2000-aisiais metais, siekiant gerinti verslo aplinkos sąlygas, stiprinti muitinės ir verslo visuomenės bendradarbiavimą.

Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija tapo LR Muitinės konsultacinio komiteto nariu. Muitinės konsultacinis komitetas (toliau – MKK) įsteigtas 2000-aisiais metais, siekiant gerinti verslo aplinkos sąlygas, stiprinti muitinės ir verslo visuomenės bendradarbiavimą. Šis komitetas nagrinėja muitinės veiklą reglamentuojančius teisės aktus, jų praktinį taikymą, teisės aktų projektus, aktualius verslui muitinės veiklos klausimus. MKK sudaro MKK taryba, asocijuotų verslo struktūrų įgaliotieji atstovai ir regioniniai pakomitečiai. Komitetui vadovauja pirmininkas – Muitinės departamento generalinis direktorius. MKK tarybos darbe dalyvauja valstybės institucijų (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos, Muitinės departamento) bei 5 asocijuotų verslo struktūrų įgaliotieji atstovai. MKK darbą koordinuoja po vieną valstybės institucijų bei verslo asociacijų atstovą. Labai simboliška, kad šiemet mūsų šalies Muitinė mini 100 metų veiklos jubiliejų. Posėdyje kalbėjęs Muitinės departamento prie LR Finansų ministerijos generalinio direktoriaus pavaduotojas, atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas  Jonas Miškinis akcentavo, kad , nepaisant sukurtos ir efektyviai veikiančios infrastruktūros ir sistemos, ir toliau vienu didžiausių iššūkių lieka dar efektyvesnė  mūsų šalies muitinės veikla. Muitinės vadovas akcentavo bendradarbiavimo su verslu , su asociacijomis svarbą. Labai svarbu keistis informacija, o  konsultacinis komitetas tam yra puikus instrumentas. Posėdyje akcentuota, kad prekybos palengvinas ar supaprastinimas, tai – ekonomikos augimas ir daugiau mokesčių į biudžetą, todėl verslo pasiūlymai, kaip gerinti Muitinės veiklą, visuomet laukiami.

Aukštyn
Dizainas ir sprendimas - Naujasdizainas.com
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->