LIETUVOS GYNYBOS IR SAUGUMO PRAMONĖS ASOCIACIJA

Keičiasi Viešųjų pirkimų įstatymas – ką reikia žinoti?

Nuo 2019 m. lapkričio 1 d. įsigalioja dalis Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimų. Tai svarbu, nes daugelis mūsų asociacijos įmonių dalyvauja viešuosiuose pirkimus. Į svarbiausius pokyčius dėmesį atkreipia LGSPA narys VIALEX Baltic, advokatų profesinė bendrija.

Nuo 2019 m. lapkričio 1 d. įsigalioja dalis Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimų. Tai svarbu, nes daugelis mūsų asociacijos įmonių dalyvauja viešuosiuose pirkimus. Į svarbiausius pokyčius dėmesį atkreipia LGSPA narys VIALEX Baltic, advokatų profesinė bendrija.

Dėl VPĮ 91 straipsnio pakeitimo

Pagal VPĮ 91 straipsnio 1 dalies 1 punkto pakeitimą Perkančiosios organizacijos turės teisę įtraukti tiekėjus į Nepatikimų tiekėjų sąrašą nauju savarankišku pagrindu, t.y.  kai yra priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to perkančioji organizacija pritaikė sutartyje nustatytą sankciją.

Perkančioji organizacija šiuo atveju sprendime turės nurodyti: 1) bent vieną esminę pirkimo sutartyje nustatytą sąlygą, kurią tiekėjas vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir 2) tiekėjui pritaikytą sutartyje numatytą sankciją.

Minėtas perkančiosios organizacijos sprendimas turės būti grindžiamas išimtinai pirkimo sutarties sąlygomis, todėl tiekėjas jau prieš teikdamas pasiūlymą, turi atidžiai susipažinti su pirkimo sutarties projektu, išsiaiškinti, kokios yra esmines sutarties sąlygos, kaip sutartyje yra apibrėžti sutarties vykdymo dideli ir nuolatiniai trūkumai bei kokios yra numatytos sankcijos. Taigi, prieš teikdamas pasiūlymą, tiekėjas turės tinkamai įsivertinti savo pajėgumą įvykdyti pirkimo sutartį joje nustatytomis sąlygomis bei riziką, kad nesėkmės atveju, perkančiosios organizacijos sprendimu gali būti įtrauktas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą.

Pirkimo sutarties projektas yra pirkimo dokumentų sudedamoji dalis, todėl tiekėjai iš esmės neturi galimybių derėtis dėl pirkimo sutarties sąlygų. Tačiau tiekėjai, siekdami apginti savo teises ir teisėtus interesus nuo galimai nepagrįsto perkančiosios organizacijos sprendimo įtraukti į Nepatikimų tiekėjų sąrašą,  galės ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimą, pateikdami teismui ieškinį.  Tokiu atveju, perkančiosios organizacijos sprendime nurodytas aplinkybes, ar pirkimo sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą tiekėjas vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir ar pagrįstai bei teisėtai dėl to perkančioji organizacija pritaikė sutartyje nustatytą sankciją, galiausiai įvertins teismas.

Dėl VPĮ 35 ir 55 straipsnių pakeitimų

Pagal VPĮ 35 straipsnio 2 dalies 31 punktą nuo 2019 m. lapkričio 1 d. perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose privalės nurodyti informaciją apie tai, kad tiekėjas, sudarius sutartį, bet ne vėliau kaip iki sutarties vykdymo pradžios, turi pateikti sutartį vykdysiančių ir perkančiosios organizacijos nurodytas užduotis atliksiančių darbuotojų sąrašą (vardus, pavardes, gimimo datas) ir jiems siūlomo mokėti darbo užmokesčio mėnesio medianą, taip pat informacija, kad sutarties vykdymo metu pasikeitus nurodytai informacijai tiekėjas nedelsdamas turi informuoti perkančiąją organizaciją ir pateikti atnaujintą nurodytų darbuotojų sąrašą ir patikslintą darbo užmokesčio mėnesio medianą, jeigu taikytina.

Atitinkamai pagal 55 straipsnio 11 dalį perkančioji organizacija turės teisę nustatyti socialinį pasiūlymų vertinimo kriterijų. Pagal šį kriterijų perkančioji organizacija vertins, kiek tiekėjo ir subtiekėjo, jeigu jis pasitelkiamas, sutartį vykdysiantiems ir perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytas užduotis atliksiantiems darbuotojams siūlomo darbo užmokesčio mėnesio mediana viršija Lietuvos Respublikoje nustatytą minimalų darbo užmokestį.  Be to, įstatymas įpareigoja perkančiąją organizaciją reikalauti, kad tiekėjas visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį užtikrintų, kad nurodytų darbuotojų darbo užmokesčio mėnesio mediana būtų ne mažesnė, negu buvo nurodyta pateikiant pasiūlymą. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos informacijos teisingumo, perkančioji organizacija turės teisę Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka kreiptis į kompetentingas institucijas, kad gautų visą reikiamą informaciją apie nurodytiems darbuotojams mokamo darbo užmokesčio mėnesio medianą.

VPĮ tiesiogiai nėra nustatytas mechanizmas, kaip elgtis perkančiajai organizacijai, kai tiekėjas pažeidžia pirkimo sutarties sąlygas dėl darbuotojams mokamo atlyginimo, t. y. kai mokėto mėnesinio atlyginimo mediana yra mažesnė negu buvo nurodyta pasiūlymų pateikimo metu. Tačiau, jeigu pirkimo sutartyje sutartį vykdysiančių darbuotojų darbo užmokesčio mėnesio mediana, bus nustatyta, kaip esminė sutarties sąlyga, o šios medianos mažinimas bus numatytas, kaip didelis ar nuolatinis sutarties vykdymo trūkumas ir už medianos sumažinimą bus numatytos sankcijos, perkančioji organizacija turės teisę VPĮ 91 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu  priimti sprendimą dėl medianą sumažinusio tiekėjo  įtraukimo į Nepatikimų tiekėjų sąrašą.

Valdas Vyšniauskas

Advokatas, Vadovaujantis partneris

Vialex Baltic

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Aukštyn
Dizainas ir sprendimas - Naujasdizainas.com
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->