Spausdinti šį puslapį

Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijai vadovaus generolas majoras (R) Gintautas Zenkevičius

Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija (LGSPA) šių metų vasario mėn. 11 dieną visuotiniame susirinkime išrinko naują vadovą – LGSPA prezidentu tapo generolas majoras (R) Gintautas Zenkevičius. Jo kandidatūra sulaukė absoliutaus balsavusiųjų palaikymo.

Ilgamečio Lietuvos karinio atstovo prie NATO ir Europos Sąjungos (ES), turinčio nepriekaištingą reputaciją, G. Zenkevičiaus kandidatūrą teikė LGSPA valdyba, atsižvelgdama į gynybos ir saugumo pramonės sektoriui kylančius naujus iššūkius.

58-erių G. Zenkevičius yra įgijęs radijo aparatūros konstruktoriaus technologo specialybę, turi Londono universiteto karališkojo koledžo Gynybos mokslų magistro laipsnį. Karinę tarnybą pradėjo 1991 metais Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos Vilniaus rinktinėje; 2005 metais buvo Provincijos atkūrimo grupės Afganistane vadas; tarnavo NATO vyriausiosios sąjungininkų jungtinių pajėgų vadavietės Europoje (SHAPE) štabe; buvo Krašto apsaugos ministerijos Pajėgumų ir ginkluotės generalinis direktorius; 2014-2018 metais – Lietuvos karinis atstovas prie NATO ir ES. Vadovavo Lietuvos Kariuomenės mokymų ir doktrinų valdybai bei Gynybos štabui.

Generolas majoras (R) G. Zenkevičius pristatė savo viziją, strateginės veiklos gaires bei principus, kuriais vadovausis atstovaudamas gynybos ir saugumo pramonei Lietuvoje ir užsienyje.

Naujasis LGSPA prezidentas prioritetinį dėmesį planuoja skirti gynybos ir saugumo pramonės integravimo į valstybės saugumo užtikrinimą reglamentavimą pagal Europos Sąjungos ir NATO standartus ir praktiką: „Lietuvoje – vienintelėje iš 27-ių ES narių – nėra bendrai sutartos gynybos pramonės vystymo strategijos, kuri reglamentuotų atskirų ministerijų, kariuomenės ir privataus sektoriaus sąveikos pobūdį, vietą ir funkcijas. Gynybos pramonė – tai ne tik naujos įrangos, skirtos kovai, kūrimas ir pardavimas, toks požiūris siauras. Gynybos pramonė atlieka ne mažiau svarbią gynybai ir saugumui funkciją – užtikrina turimos technikos palaikymą, priežiūrą, remontą.“

Taip pat jis pabrėžė, kad jo misija yra atstovauti bendriems šalies gynybos ir saugumo pramonės srityje dalyvaujančių įmonių bei kitų ūkio subjektų interesams ir sutelktomis Asociacijos narių pastangomis kurti palankias sąlygas sąžiningam konkurencingumui ir veiklos plėtrai į NATO, Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių rinkas.

Visuotiniame susirinkime taip pat aptartas Lietuvos pasirengimas užtikrinti sklandų karinės technikos ir komponentų tiekimo procesą karinių ir kitų krizių metu bei vietinės gynybos pramonės (technologijų ir strateginių kompetencijų) įtraukimo į valstybės gynybos ir saugumo planavimą svarba.

 

2005 metai. Tuomet dar pulkininkas Gintautas Zenkevičius (dešinėje) vadovavo pirmajai Provincijos atkūrimo grupei Afganistane (nuotr. aut. Lietuvos kariuomenė)....

2005 metai. Tuomet dar pulkininkas Gintautas Zenkevičius (dešinėje) vadovavo pirmajai Provincijos atkūrimo grupei Afganistane (nuotr. aut. Lietuvos kariuomenė)