LITHUANIAN DEFENCE AND SECURITY INDUSTRY ASSOCIACION

LGSPA vision

Būti platforma, skirta gynybos ir saugumo srityje dirbančių įmonių bendradarbiavimui, siekiant optimaliai panaudoti ir plėtoti narių potencialą per skaidrų tarpusavio bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio vyriausybinėmis bei nevyriausybinėmis institucijomis.

plačiau

LGSPA goals

Aktyviai prisidėti prie teisėkūros, kuri užtikrintų sąžiningą konkurenciją, skatintų sektoriaus įmonių stiprėjimą bei skaidrią asociacijos narių veiklą ....

plačiau

Benefits of LGSPA membership

Asociacijos narių produkcijos ir paslaugų eksporto skatinimas, pagalba užmezgant ryšius su užsienio gynybos ir saugumo sektoriaus įmonėmis....

plačiau

LGSPA logo ltLietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija visuotiniame susirinkime balandžio 21 dieną trejų ateinančių metų kadencijai išrinko valdybą.

Valdybos pirmininko pareigos patikėtos Asociacijos narės, įmonės „Arveka“ vadovui Egidijui Skužinskui – jo kandidatūrą vienbalsiai patvirtino naujoji valdyba, surinkusi į pirmąjį posėdį balandžio 28 dieną.

oracle

 

Oracle East Central Europe Limited filialo, dirbančio Vilniuje, vystomi produktai: duomenų bazės, tarpinė (middleware – angl.) programinė įranga, taikomosios verslo programos; taip pat – debesijos  ir techninė įranga, kurią naudoja viešojo sektoriaus institucijos, energetikos, komunikacijų, finansų, statybos sektoriai, taip pat – maisto, inžinerinė, gynybos ir saugumo pramonė.

2022 02 15 8

Nors Europos Sąjungos (ES) sutarties 4 straipsnis expressis verbis nurodo, kad „Kiekviena valstybė narė išimtinai išlieka atsakinga visų pirma už savo nacionalinį saugumą“, o Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 346 straipsnis įtvirtina teisę valstybėms narėms grėsmės akivaizdoje nukrypti nuo bendrojo ES viešųjų pirkimų režimo ir savarankiškai priimti sprendimus dėl gynybos resursų, Lietuva šiuo teisiniu instrumentu kol kas nesinaudoja.

Hadron 640R Angle 01„Hadron 640R“ yra dviejų: 640x512 raiškos radiometrinės Boson® šiluminės kameros ir 64 MP matomo diapazono vaizdo kameros modulis, kuris pagal dydį, svorį ir galią yra pritaikytas integruoti jį karto.

Pairs a 640x512 Resolution Radiometric Boson® Thermal Camera and a 64 MP Visible Camera in a Size, Weight, and Power (SWaP) Optimized Design for Out-of-the-Box Integration

Dizainas ir sprendimas - Naujasdizainas.com
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->