LITHUANIAN DEFENCE AND SECURITY INDUSTRIES ASSOCIATION

Abouts us

Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija (LGSPA) – vieša, nepriklausoma, ne pelno siekianti organizacija, įkurta 2014 metų vasarį, savanoriškumo principu jungianti Lietuvos ir užsienio valstybių juridinius ir fizinius asmenis, veikiančius gynybos ir saugumo pramonės sektoriuje ir kitose veiklos srityse. LGSPA atstovauja daugiau nei 100-ui ūkio subjektų (39-ioms Lietuvos ir užsienio bendrovėms ir dviem asociacijoms).

Gynybos ir saugumo pramonės sektorius apima:

 • Gynybos ir saugumo tikslams skirtų produktų, prekių kūrimą, gamybą, platinimą ir aptarnavimą;
 • Gynybos ir saugumo infrastruktūros (bazių, IT ir kt.) projektavimą, statybą (įrengimą), aptarnavimą, apsaugą ir priežiūrą, logistinių ir priimančios šalies paslaugų teikimą;
 • Mokslo ir tiriamųjų darbų vykdymą, technologijų kūrimą, specialistų rengimą, švietimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir kitą tiesiogiai ar netiesiogiai su gynyba ir saugumu susijusią veiklą;
 • Kritinių prekių ir paslaugų teikimą krizių ir karo metu.

LGSPA vizija:

Būti platforma, skirta gynybos ir saugumo srityje dirbančių įmonių bendradarbiavimui, siekiant optimaliai panaudoti ir plėtoti narių potencialą per skaidrų tarpusavio bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio vyriausybinėmis bei nevyriausybinėmis institucijomis.

LGSPA misija:

Atstovauti bendriems šalies gynybos ir saugumo pramonės srityje dalyvaujančių įmonių bei kitų ūkio subjektų interesams ir sutelktomis Asociacijos narių pastangomis kurti palankias sąlygas sąžiningam konkurencingumui ir veiklos plėtrai į NATO, Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių rinkas per tvaraus bendradarbiavimo užtikrinimą tarp šiame pramonės sektoriuje dirbančio verslo ir Lietuvos bei užsienio vyriausybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų.

Pagrindiniai LGSPA tikslai:

 • Būti platforma, atstovaujančia gynybos ir saugumo pramonės įmonių interesams valstybinėse ir tarptautinėse institucijose;
 • Aktyviai prisidėti prie teisėkūros, kuri užtikrintų sąžiningą konkurenciją, skatintų sektoriaus įmonių stiprėjimą bei skaidrią asociacijos narių veiklą;
 • Aktyviai dalyvauti tarptautiniuose projektuose ir tarptautinėse verslo organizacijose gynybos ir saugumo srityje;
 • Skatinti Asociacijos narių savitarpio tobulėjimą;
 • Didinti esamų ir naujų narių įsitraukimą į Asociacijos veiklą, bendrų tikslų įgyvendinimą.  

Pagrindiniai narystės LGSPA privalumai:

 • Atstovavimas narių interesams valstybinėse ir kitose institucijose bei tarptautinėse organizacijose;
 • Patarimai ir pagalba dalyvaujant gynybos ir saugumo sektoriaus konkursuose;
 • Organizuotas narių dalyvavimas parodose Lietuvoje ir užsienyje;
 • Asociacijos narių produkcijos ir paslaugų eksporto skatinimas, pagalba užmezgant ryšius su užsienio gynybos ir saugumo sektoriaus įmonėmis;
 • Asociacijos narių ir mokslo bendradarbiavimo skatinimas diegiant naujas technologijas;
 • Naujausia informacija apie rinkos tendencijas ir įvykius.

MANAGEMENT:

Director

Vaidas Sabaliauskas 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel. +370 687 51200 

 

Board:

Chairman of the Board
Egidijus Skužinskas, „Arveka"
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vice chairmans of the board:
Romualdas Jonaitis "Argus"
Vaidotas Aleksius „Vialex Baltic"

Board members:
Aleksandras Nikonovas
„Giraitės ginkluotės gamykla"
Robert Juodka "Primus"
Sigitas Gudeika „ASU Baltija"

Advisers:

Vincas Jurgutis 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Juozas Rimkevičius
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Andrius Tekorius

 

 

 

Dizainas ir sprendimas - Naujasdizainas.com
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->