LIETUVOS GYNYBOS IR SAUGUMO PRAMONĖS ASOCIACIJA

LGSPA vizija

Suburti ir išlaikyti gynybos ir saugumo pramonės organizacijų asociaciją, siekiant optimaliai išnaudoti ir plėtoti narių potencialą per skaidrų tarpusavio bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio vyriausybinėmis bei nevyriausybinėmis institucijomis.

plačiau

LGSPA tikslai

  • Ginti ir atstovauti LGSPA narių interesams Lietuvos ir užsienio viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijose
  • Skatinti Asociacijos narių savitarpio tobulėjimą
  • Stiprinti Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės sektorių

plačiau

Narystės LGSPA privalumai

  • Atstovavimas narių interesams valstybinėse ir kitose institucijose bei tarptautinėse organizacijose
  • Patarimai ir pagalba dalyvaujant gynybos ir saugumo sektoriaus konkursuose

plačiau

Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos narėmis tapo trys Lietuvos įmonės

Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos (LGSPA) valdyba 2020 m. gruodžio 14 d. posėdyje patvirtino trijų naujų narių kandidatūras. Į Asociaciją įstojo aukštųjų technologijų ginklų, jų dalių, priedų ir taikliojo šaudymo įrangos didmeninės prekybos įmonė „Logowin“; UAB „Iremas“, viena iš stambiausių įmonių Lietuvoje, teikianti metalo apdirbimo, montavimo, remonto ir nestandartinių įrenginių gamybos paslaugas, ir UAB „Arijus“, kuri yra viena iš logistikos lyderių Lietuvoje: krovinių ekspedijavimą vykdo jūra, autotransportu, geležinkeliu, oru ir kombinuotu transportu. Bendrovės „Iremas“ ir „Arijus“ į LGSPA priimtos tikrųjų narių teisėmis, bendrovė „Logowin“ – asocijuotosios narės teisėmis. 2020 m. gruodžio 15 d. bendrovė „Autokurtas“ pateikė pasitraukimo iš narių prašymą, kurį LGSPA valdyba patvirtins artimiausiame posėdyje. Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija šiuo metu vienija daugiau nei 100 ūkio subjektų, kurie kuria, vysto ir eksportuoja aukštos pridėtinės vertės inovatyvius produktus ir paslaugas, įskaitant karinės ir dvejopos paskirties bei aukštųjų technologijų inžinerijos. Lietuvos gynybos ir saugumo pramonė reikšmingai prisideda prie…
Skaityti daugiau ...

Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija įvertino į Seimą patekusių šešių politinių partijų programines nuostatas gynybos politikos srityje

Daugiausiai pasiūlymų rizikoms valdyti, gynybos ir saugumo iššūkiams spręsti turi socialdemokratai, Laisvės partija, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Socialdemokratų kompleksinis požiūris į gynybą „Teigiamai įvertinome Lietuvos socialdemokratų partijos rinkiminės programos rengėjų kompleksinį požiūrį į Lietuvos gynybos ir saugumo problemas ir pateiktus pasiūlymus joms spręsti. Pritariame siūlymui greta intensyvaus bendradarbiavimo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis stiprinti ir Europos Sąjungos (ES) vystomų karinių pajėgumų konsolidavimą ir integravimą. ES autonomijos ir gynybinių pajėgumų stiprinimas jos viduje ypatingai aktualus krizių (kaip pandemija ar geografinė izoliacija) metu, gerai, kad politinė partija vertina šiandienines rizikas ir daro įžvalgas į ateitį. Be to, norime išskirti socialdemokratus, kaip vieną partijų, kuri supranta nacionalinės gynybos pramonės svarbą užtikrinant tvarius gynybos procesus. Socialdemokratai pasisako už tai, „kad būtų kuriama ir stiprinama Lietuvos gynybos pramonė, ieškoma sinergijos tarp investicijų į ginkluotę ir šalies pramonės proveržio“. Socialdemokratai siūlo tikslingas investicijas į naujausių technologijų kūrimą ir pritaikymą gynybos reikmėms, pasisako už tai, kad nuo bendro…
Skaityti daugiau ...

Latvijos gynybos ministras: Vietinių įmonių dalyvavimas Suomijos klasteryje sustiprins šalies pramoninę nepriklausomybę

Latvijos įmonės pakviestos prisijungti prie Suomijos karinės pramonės įmonės „Patria“ pramonės klasterio, kad dalyvautų galimame šarvuočių „Patria 6x6“ kūrime ir gamyboje užtikrinant Nacionalinių ginkluotųjų pajėgų ir sąjungininkų poreikių tenkinimą. Kaip sakė Latvijos krašto apsaugos ministras Artis Pabriks: „Patria labai tiksliai perskaitė mūsų originalią žinutę. Būtent šiame pirkime pranašumas bus teikiamas įmonei, kuri ateis su investicijomis į Latviją ir bus pasirengusi čia sukurti naujas darbo vietas, taip plėtodama savo pasiūlą, sukurdama pramonės bazę ir skatindama tiekimo autonomiškumą. „Covid-19“ pandemija parodė medicinos prietaisų gamybos namuose svarbą. Bet ne mažiau svarbu ir pramonės nepriklausomybė. Tai bus pavyzdys, kaip Latvijos gynybos pramonė padės vystyti visą Latvijos ekonomiką “, – pabrėžia gynybos ministras Artis Pabriks. Suomijos partneriai kviečia kreiptis į Latvijos verslininkus, dirbančius tokiuose sektoriuose kaip metalo apdirbimas, elektroninių komponentų gamyba, gumos ir plastiko gaminių gamyba, inžinerija ir kt. pramonės šakos. „Latvijos įmonių, kurios kreipiasi į klasterį, galimybės yra fantastiškos. Niekas anksčiau negalėjo įsivaizduoti projektų,…
Skaityti daugiau ...

Asociacijos narėmis tapo dvi brandžios Lietuvos įmonės

Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos (LGSPA) valdyba patvirtino naujų narių kandidatūras. Į Asociaciją įstojo dvi brandžios Lietuvos įmonės: „DAN Communications“, veikianti telekomunikacinių sprendimų srityje, ir bendrovė „Autokurtas“, valdanti vieną didžiausių šalyje sunkiojo transporto remonto tinklų. Į Asociacijos valdybą priimtas naujas narys – UAB „Autokurtas“ valdybos pirmininkas Arvydas Saročka. Jo kandidatūra patvirtinta LGSPA ataskaitinio metinio susirinkimo sprendimu. LGSPA atstovauja daugiau nei 100-ui ūkio subjektų, kurie kuria, vysto, eksportuoja aukštos pridėtinės vertės, inovatyvius gaminius ir paslaugas, įskaitant karinės ir dvejopos paskirties prekes, aukštųjų technologijų inžinerijos produktus. Vienas iš strateginių LGSPA tikslų – įmonių veiklų sinergija, stiprinant krašto gynybą ir saugumą.
Skaityti daugiau ...

Mažmeninė prekyba savigynos prekėmis galėtų vykti ir per karantiną

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko iniciatyva nustatyti, kurie verslo sektoriai yra pajėgūs užtikrinti saugią prekybą ir paslaugų teikimą bei galėtų atnaujinti ekonominę veiklą, Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija (LGSPA) atliko gynybos ir saugumo sektoriaus įmonių apklausą. Kaip pažymi LGSPA valdybos narys Egidijus Skužinskas, karantino priemonių sušvelninimas yra aktualus toms gynybos ir saugumo sektoriaus įmonėms, kurios užsiima mažmenine prekyba ginklais, savigynos prekėmis bei asmens apsaugos priemonėmis. Tai yra apie 10-imt įmonių – pagrindinių Lietuvos rinkos dalyvių – su 33-ejomis fizinėmis parduotuvėmis ir pusantro šimto darbuotojų. Visos šios įmonės apklausos metu pažymėjo, kad yra pajėgios užtikrinti saugią prekybą – aprūpinti darbuotojus apsaugos priemonėmis, įrengti specialius skydus, riboti klientų srautus, dezinfekuoti paviršius. Vienintelė LR Vyriausybės ir Sveikatos apsaugos ministerijos nurodyta priemonė sektoriaus įmonėms sukėlė klausimų dėl įgyvendinimo, tai reikalavimas „matuoti kiekvieno įeinančio kliento temperatūrą“, nesant tam skirtos specialios įrangos įsigijimo galimybių. LGSPA pažymi, kad dabar dėl griežto karantino asmens savigynos priemonių prekyba…
Skaityti daugiau ...

Ginklų fondo restruktūrizacija: monopolis panaikintas, bet diskriminavimas išlieka

Kovo pabaigoje restruktūrizavus Lietuvos Respublikos ginklų fondą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, panaikintas savigynai skirtų trumpavamzdžių ginklų (pistoletų) rinkos monopolis. o teisinis reglamentavimas ir leidimų išdavimo tvarka iš esmės liko tokie patys. Monopolio panaikinimas yra gera naujiena, nes Lietuva Europos Sąjungoje buvo bene vienintelė valstybė, turėjusi monopolizuotą minėtos prekės rinką. Tačiau, be šio pozityvaus pokyčio, bloga žinia yra ta, jog nebuvo peržiūrėtas teisinis reglamentavimas ir leidimų išdavimo tvarka, nes ir vėl buvo paliktas Lietuvoje registruotų ūkio subjektų diskriminavimas, konkrečiai – paliktas draudimas verstis A kategorijos ginklų ir jų priedėlių prekyba (ir eksportu, ir importu), jei nesi gamintojas. Praktikoje tai reiškia, kad Lietuvos institucijų pirkimuose (ar tai darytų Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme numatyta Vyriausybės įgaliota institucija, atsakinga už tiekimą teisėsaugos institucijoms, ar Krašto apsaugos ministerija, perkanti A kategorijos ginkluotę ir priedėlius) galės dalyvauti visi Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių ūkio subjektai, išskyrus ūkio subjektus, registruotus Lietuvoje. Taigi…
Skaityti daugiau ...
Dizainas ir sprendimas - Naujasdizainas.com
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->